Gazdasági és adójog: tanácsadás és képviselet adóhatóság előtti eljárásokban, adójogi tanácsadás (gazdasági társaságok, magánszemélyek és civil szervezetek adózását érintően), csőd,- és felszámolási eljárásban történő adósi és hitelezői képviselet, követelésérvényesítés

Társasági jog: cégeljárás során teljeskörű jogi képviseletet vállalunk (cégalapítás, cégiratok módosítása, átalakulás, végelszámolás, üzletrész átruházási szerződések, bt., kkt., kft, zrt., szövetkezet, külföldi cégalapítás)

Ingatlan jog: ingatlanokkal összefüggő teljeskörű ügyvédi szolgáltatással állunk ügyfeleink rendelkezésére (adásvételi és bérleti szerződések, jelzálog ügyletek, társasház-alapítás). Irodánk a  TAKARNET online ingatlan-nyilvántartási rendszert használja, mely segítségével friss, naprakész információk elérése biztosított (tulajdoni lap, térképmásolat, ingatlanfigyelő online szolgáltatás)

Polgári jogi ügyek: szerződések, okiratok szerkesztése, képviselet peres és peren kívüli eljárásokban

Strassbourgi képviselet: számos eredményes ügy tapasztalata alapján vállalunk kártérítési ügyekben történő jogi képviseletet az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt

Non-profit szervezetek: alapítványok, egyesületek, nonprofit kft-k alapítása, módosítása, közhasznú jogállással, ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárásban való tanácsadás, képviselet

Büntetőjog: terheltek képviselete a nyomozó hatóságok és a bíróság előtt eljárásokban, tanácsadás, sértetti képviselet, képviselet magánvádas és pótmagánvádas ügyekben, elítéltek jogainak védelme a büntetés-végrehajtás tartama alatt

Biztosítási kártérítés érvényesítése: Irodánk jogi képviseletet nyújt baleseti kártérítések érvényesítésében biztosító társaságokkal szemben, közlekedési és más jellegű balesetek áldozatainak, személyi sérültjeinek. Legyen szó vagyoni és nem vagyoni károkról, továbbá elmaradt haszonról vagy nyereségről, a különböző kártérítési igények egy összegben vagy baleseti járadék formájában, peres vagy nem peres úton is érvényesíthetőek.